skyteprogram

Her vil vi prøve å gi en oversikt over øvelser og skyteprogram som brukes i klubbens treninger og på interne stevner.

Baneskyting

I vinterhalvåret foregår all skyting innendørs. Pr dags dato har vi kun mulighet til å benytte luftvåpen til dette. Våre interne konkurranser er da basert på Luftpistol 60 skudd (40 skudd for damer, junior og veteran) og Luftsprint.

I sommerhalvåret vil skytingen foregå utendørs og kruttvåpnene tas frem. På våre interne stevner skyter vi programmer i henhold til NSF / ISSF sine regler.

Foruten NAIS ferdighetsmerke og FDs / Forsvarsministerens premie i pistolskyting har klubben en årlig konkurranse for sine medlemmer, nemlig Lars Oskar Yggeseths minnemedalje.

Baneskyting forøvrig deles inn i Standardpistol, VM programmet for fin og grov og Hurtigprogrammet som skytes i fin, grov, militær, revolver, spesialpistol og spesialrevolver.

Feltskyting

Skytes med pistol og revolver i terrenget. Man er dermed ikke låst til faste avstander, men sikkerheten må være i fokus. Skytetider, avstander, skytestillinger og skiver varierer fra stevne til stevne. Holder man seg innenfor regelverket og ivaretar sikkerheten er det kun fantasien som begrenser.
Skytingen arrangeres i 4 våpengrupper:

 1. Finpistol kal. 5,6 mm (.22 lr).
 2. Grovpistol kal. 7,62 mm – 9,65 mm.
 3. Militærpistol kal. 9 mm – 11,25 mm.
 4. Revolver kal. 9 mm – 11,25 mm.

Programmet omfatter 60 skudd fordelt på 10 standplasser. Det skytes 6 skudd på hver standplass. Man får 1 poeng for hvert treff og 1 poeng for hver truffet skive.

Skytestilling
Skytestilling
 • På minst 1 standplass skal skytingen foregå liggende.
 • På minst 1 standplass skal det skytes med beste hånd.
 • På minst 1 standplass skal skytingen utføres stående fri.

Utgangsstillingen skal på standplass, unntatt liggende, være med ladd og usikret våpen i 45 grader ved kommando ild.

Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.

I militærklassen er det krav til ammunisjonen. Den skal holde faktorkravet på 120. Kravet til kulevekt er 100 grain, og det kan tolereres et avvik på 3% på faktorkravet. Utregning av faktor skjer etter formelen:

Faktor = Hastighet (fot i sekundet) x kulevekt (grains) delt på 1.000

Grunnen til dette kravet til ammunisjonen, er at det ikke skal være mulig å gjøre skytingen lettere ved å lade ammunisjonen svakt, noe som gir mindre rekyl og gjør det lettere å skyte fort.

Spesialfelt

Spesialpistol

Skyteprogrammet foregår som ved vanlig feltskyting. Det bør benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt.

Halvprogram med kun 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen.

Våpenspesifikasjon:

 • Kaliber: 5,6 mm – 11,56 mm (.22 lr – .455»).
 • Vekt: Maks 800 gram med tomt magasin.
 • Avtrekksvekt Minimun 1360 gram.
 • Mål Våpen skal kunne plasseres i en målekasse med følgende mål:
 • Lengde maks 185 mm.
 • Høyde maks 125 mm.
 • Bredde maks 35 mm.

Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte. Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel. Magnumladninger er ikke tillatt.

Spesialrevolver

Skyteprogrammet foregår som for spesialpistol.

Våpenspesifikasjon:

 • Kaliber: 5,6 mm – 11,56 mm (.22 lr – .455»).
 • Vekt: Maks 1000 gram uten patroner.
 • Avtrekksvekt Minimun 1360 gram.
 • Mål Våpen skal kunne plasseres i en målekasse med følgende mål:
 • Løpsengde maks 80 mm.
 • Høyde maks 150 mm.
 • Bredde maks 40 mm.

Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte. Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel. Magnumladninger er ikke tillatt.

Magnumfelt 1 og 2

Skyteprogrammet åpner for flere lange hold enn ved vanlig feltskyting, samt en liten økning i skytetidene. Ellers benyttes de kommandoer og regler som gjelder ved feltskyting generelt. Halvprogram med kun 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen.

 • Kaliber: .357 – .40 for magnumfelt 1.
 • Kaliber: .41 – .455 for magnumfelt 2.

Det er ingen begrensinger på mål og vekt, men avtrekksvekten skal minimum være 1360 gram.

Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte. Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel. Ammunisjonen skal testes, og må holde følgende krav: 370 m/sek i minste klasse og 350 m/sek i største klasse. Testing skjer med kronograf og testeren velger patroner fra skytterens ammunisjonsboks.

Det er tillatt med 3 forsøk for å oppnå kravet.

Medlemsregister

Hjelp oss å holde medlemsregisteret oppdatert med korrekte mailadresser.

Får du medlemsinfo fra klubben via mail?

Hvis ikke, send e-post