Bli medlem

Søknad om medlemskap:

 1. Søknadskjema du finner i linken under må fylles ut fullstendig, samt underskrives.
  Kopi av gyldig ID vedlegges eventuell epost, eller fremvises ved oppmøte.
 2. Søknaden leveres styrets leder fysisk eller sendes klubben pr. epost postmottak@nopdal.com.

Vilkår for å opprettholde medlemskapet:

 1. Til enhver tid å ha betalt medlemskontingenten.
 2. Viser interesse ved å møte opp på minst to av klubbens stevner hvert år.
 3. Utvise omtanke og respekt for våpenet, når og hvor dette brukes.
 4. Følge de anvisninger som gis av skyteleder.
 5. For å få klubbens anbefaling til å kjøpe våpen, må medlemmet ha gjennomført sikkerhetskurs i pistolskyting, ført obligatorisk skytelogg og dokumentere nødvendig aktivitet, være betalende medlem og være over 21 år.

Søkeren vil få skriftlig svar angående søknaden.
Når kontingenten er betalt er søkeren registrert som medlem.

Medlemskontigenten er for tiden:

 • Senior 750,-
 • Bi-medlem 375,-
 • Junior 375,-
 • Familiemedlem 650,-

Du kan skrive ut søknadsskjema her

Medlemsregister

Hjelp oss å holde medlemsregisteret oppdatert med korrekte mailadresser.

Får du medlemsinfo fra klubben via mail?

Hvis ikke, send e-post