Rundskriv fra Politidirektoratet om behandling av saker etter våpenloven

Politidirektoratets rundskriv om behandling av saker etter våpenloven publisert desember 2022.

Rundskrivet, sammen med loven og tilhørende forskrifter, vil ligge til grunn for de lokale politidistriktenes/våpenkontorenes behandling av våpensøknader og andre spørsmål knyttet til våpeneierskap og skyteaktivitet.

Rundskrivet er derfor viktig for både medlemmenes og klubbenes skytterhverdag.

Det er et omfattende dokument, men vi anbefaler at dere i hvert fall går gjennom de delene som viktigst for deg, så som:

  • kapittel 3.2 om kjøp av våpen til sportsskyting
  • kapittel 3.6 om våpenkjøp og -eierskap for klubber
  • kapittel 4 om oppbevaring, transport og utlån av våpen
  • kapittel 5.8.2.1 om aktivitetskrav for å beholde retten til å eie våpen

Les mer om rundskrivet på skyting.no

Medlemsregister

Hjelp oss å holde medlemsregisteret oppdatert med korrekte mailadresser.

Får du medlemsinfo fra klubben via mail?

Hvis ikke, send e-post