Bli medlem

Prosedyre for søknad om medlemskap:

  1. Søknadskjema må fylles ut fullstendig, samt underskrives.
  2. Søknaden leveres styrets leder eller sendes klubben for videre behandling.

Adresse:

NOP/DAL Postboks 276 2071 Råholt

Vilkår for å opprettholde medlemskapet:

  1. Til enhver tid å betalt kontigenten.
  2. Det er en forutsetning at søkereren viser interesse ved å møte opp på minst to av klubbens stevner hvert år.
  3. For å få klubbens anbefalning til å kjøpe våpen, må medlemmet ha gjennomført begynnerkurs i pistolskyting, være betalende medlem og være over 21 år.
  4. Utvise omtanke og respekt for våpenet, når og hvor dette brukes.

Søkeren vil få skriftlig svar angående søknaden med innkreving av kontigent. Når kontigenten er betalt er søkeren medlem.

Medlemskontigenten er for tiden:

  • Senior kroner 700,-
  • Junior kroner 350.-
  • Familiemedlem kroner 100.- i rabatt

Du kan skrive ut søknadsskjema her

Medlemsregister

Hjelp oss å holde medlemsregisteret oppdatert med korrekte mailadresser.

Får du medlemsinfo fra klubben via mail?

Hvis ikke, send e-post