Innkalling til årsmøte

Fredag 27 januar, 2022, 18:30

Bjerke Velhus

Saksliste:

 1. Konstituering
  1. Innledning
  2. Godkjenning de stemmeberettigede
  3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  4. Valg av dirigent og referent
  5. Valg av 2 representanter til underskriving av protokollen
 2. Årsberetning for 2021
 3. Regnskap og aktiva med revisor beretning for 2021
 4. Status Korona nedstegning
 5. Innkomne forslag (må være styret i hende min. 2 uker før årsmøte)
 6. Terminlister og stevneprogram for 2022
 7. Medlemskontingent for 2022
 8. Startavgift og premieskala for 2022
 9. Styrets sammensetning i 2021
 10. Budsjett
 11. Valg

Etter årsmøtets formelle del blir det:

 • Premieutdeling for 2022
 • Servering og loddtrekning

Vel Møtt!

NB: Vennligst registrer deg på Grasrotandelen i Norsk Tipping og vær med og støtt klubben!

Send SMS: Grasrotandelen 994277030 til 2020

Medlemsregister

Hjelp oss å holde medlemsregisteret oppdatert med korrekte mailadresser.

Får du medlemsinfo fra klubben via mail?

Hvis ikke, send e-post