Innkalling til årsmøte

Tirsdag 7 sep, 2021, 18:30

Bane 2, Sessvoll

Saksliste:

 1. Konstituering
  1. Innledning
  2. Godkjenning de stemmeberettigede
  3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  4. Valg av dirigent og referent
  5. Valg av 2 representanter til underskriving av protokollen
 2. Årsberetning for 2020
 3. Regnskap og aktiva med revisor beretning for 2020
 4. Status Korona nedstegning
 5. Innkomne forslag (må være styret i hende min. 2 uker før årsmøte)
 6. Terminlister og stevneprogram for 2021
 7. Medlemskontingent for 2021
 8. Startavgift og premieskala for 2021
 9. Styrets sammensetning i 2020
 10. Budsjett
 11. Valg

Etter årsmøtets formelle del blir det:

 • Premieutdeling for 2020
 • Ingen servering på dette årsmøtet

Informasjon:

Grunnet flere utsettelser av årsmøtet grunnet smittesituasjonen, settes nå årsmøtet denne tirsdagen for å få det gjennomført. Oppmøtet er frivillig.

Vel Møtt!

NB: Vennligst registrer deg på Grasrotandelen i Norsk Tipping og vær med og støtt klubben!

Send SMS: Grasrotandelen 994277030 til 2020

Medlemsregister

Hjelp oss å holde medlemsregisteret oppdatert med korrekte mailadresser.

Får du medlemsinfo fra klubben via mail?

Hvis ikke, send e-post