Norske Officerers Pistolklub/ Dal

Org.nr.: 994 277 030

Til alle medlemmer 04.12.18.

Innkalling til årsmøte 2019

Fredag, 25. Januar

Sted: Bjerke velhus, Ringduevegen 1, 2032 Maura (kjelleren)Klokken: 18:30

Saksliste

 1. Konstituering
  1. Innledning
  2. Godkjenning de stemmeberettigede
  3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  4. Valg av dirigent og referent
  5. Valg av 2 representanter til underskriving av protokollen
 2. Årsberetning for 2018
 3. Regnskap og aktiva med revisor beretning for 2018
 4. Status / erfaringer innendørsbane
 5. Innkomne forslag (må være styret i hende min. 2 uker før årsmøte)
 6. Terminlister og stevneprogram for 2019
 7. Medlemskontingent for 2019
 8. Startavgift og premieskala for 2019
 9. Styrets sammensetning i 2018
 10. Budsjett for 2019
 11. Valg

Etter årsmøtets formelle del blir det:

 • Premieutdeling for 2018
 • Eventuelt
 • Bevertning/ Loddsalg – (Kontanter eller Vipps-85847)

Vel Møtt!

Medlemsregister

Hjelp oss å holde medlemsregisteret oppdatert med korrekte mailadresser.

Får du medlemsinfo fra klubben via mail?

Hvis ikke, send e-post